Svátky

Dobrý podvečer,
dnes je pátek 31.3.2023
svátek má Kvido
zítra Hugo

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

FALCO
Celý svět se točí jen kolem mě, protože já jsem egoista.

Fibrilace síní - jedna z příčin mrtvice

Srozumitelnou formou vás postupně seznámím s rizikovými faktory vzniku cévní mozkové příhody - mrtvice.
Dnes vám povím o trochu skryté a částečně i podceňované příčině. Je to i proto, že se na ní přicházívá pozdě. Ve chvíli, kdy už bývají škody nenapravitelné.
Přijít na ní však bývá jednoduché.
Je na ní třeba myslet.
Občas si sáhnout na tepající tepnu (tříslo, zápěstí, krkavice-těch míst je více) a při náznaku jakékoliv nepravidelnosti o tom ihned informovat svého lékaře.


Fibrilace síní je jeden z mnoha druhů srdečních arytmií - poruch srdečního rytmu (kvality pumpování krve srdcem). Její příčinou je kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních síních po měnících se okruzích.
To má za následek ztrátu koordinovaného stahování síní, ztrátu jejich čerpací schopnosti s městnáním krve a obvykle i rychlý převod vzruchů na srdeční komory, což má za následek rychlou a nepravidelnou srdeční akci.


Závažnost fibrilace.
Je to především nejčastější arytmie, která sice neohrožuje bezprostředně na životě, ale zhoršuje významně kvalitu života postižených. Je spojena s celou řadou komplikací (k nim patří i zvýšený výskyt mozkových příhod nebo srdečního selhání).

Jak se to může stát?
Je to důsledek porušené funkce srdce při arytmii. Ztráta čerpací schopnosti síní vede k zpomalenému toku krve, a to má za následek snadnější vznik krevní sraženiny v síních. Obvykle k tomu dochází ve výběžku síně, kterému se říká ouško. Odtud se může sraženina uvolnit do krevního oběhu a skončit v některé z mozkových tepen a způsobit tak mozkovou příhodu.
Jindy může dojít k embolizaci do jiné z periferních tepen (například k uzávěru tepny pro některou z končetin, atd). Rychlá a nepravidelná srdeční akce narušuje čerpací funkci celého srdce a u některých nemocných může vést k vzniku srdečního selhání. Mozek to "odnese" horším prokrvením a tedy dodávkou kyslíku a živin.


Jak se fibrilace síní obecně projevuje?
Fibrilace síní má podobně jako každá jiná arytmie různé projevy u jednotlivých pacientů. Jedním z hlavních projevů bývá pocit rychlé srdeční akce - palpitace. Někteří pacienti vnímají výrazně nepravidelnost srdečního tepu. Jiní nevnímají bušení srdce, ale pociťují nízkou výkonnost při tělesné zátěži (nevýkonnost, zadýchávání se, pocení, atd). Existují však i nemocní, kteří o arytmii vůbec nevědí a u kterých může být fibrilace síní buď náhodným nálezem na EKG, nebo se na ni přijde při některé z komplikací jako je mozková příhoda.

Jak se fibrilace síní diagnostikuje?
Podobně jako u všech arytmií je hlavním diagnostickým prostředkem záznam EKG. Zkušený lékař může poznat arytmii podle pohmatu pulzu a měření krevního tlaku, ale EKG je hlavním vyšetřením, které dovolí stanovit diagnózu.
U nemocných se záchvatovitou formou arytmie používáme různé formy tzv. ambulantního monitorování EKG. Pacient přitom nosí monitorovací přístroj EKG po dobu jednoho dne až týdne. Dále jsou k dispozici malá zařízení, která si nemocný přiloží na hrudník pouze při potížích. Nejnovějším způsobem monitorování je tzv. implantabilní záznamník, který se zašije za malého 2cm řezu pod kůži na hrudníku a dovoluje monitorování srdečního rytmu až po dobu 3 let.


Vycházel jsem z článku Prof. MUDr Josef Kautznera, CSc, přednosty Kliniky kardiologie IKEM

 

(další část)

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..